сайтка кириу

Manzil: 230300, Qoraqalpog’iston Respublikasi
Qonlikul tumani, Ga’rezsizlik kuchasi, raqamsiz joy
Telefon: 0(361) 332-11-16
faks: 0(361) 332-16-11
e-mail: qonlikul@umail.uz

Район ҳәкимлиги

 

Қанлыкөл районы ҳәкимлиги жәмәәти

Толыбаев Даўлетбай Аяпбергенович

    Қанлыкөл районы ҳәкими

 Мәнзил:  230300, Қанлыкөл районы, Ғәрезсизлик көшеси номерсиз жай
 Телефон:  0 (361) 332-15-31
 Факс:  0 (361) 332-11-16
 E-mail:
 Қабыллаў кунлери:  ҳәр куни  саат 09:00 — 18:00
Ҳәкимият имараты, пуқаралар қабыллаўханасында

 

Абдразаков Алишер Калилаевич

Қанлыкөл район ҳәкиминиң экономика ҳәм исбилерменлик мәселелери бойынша биринши орынбасары

 Манзил:  230300, Қанлыкөл районы, Ғәрезсизлик көшеси номерсиз жай
 Телефон:  0 (361) 332-17-00
 Факс:  0 (361) 332-11-16
 E-mail:
 Қабыллаў кунлери:  хар куни саат 09:00 — 18:00
Ҳәкимият имараты, пуқаралар қабыллаўханасында

 

 Мамбетрзаев Мураталы Уразалиевич

Қанлыкөл районы ҳәкиминиң санаатты раўажландырыў, капитал қурылыс, коммуникация ҳәм коммунал хожалығы маселелери бойынша орынбасары

 Манзил:  230300, Қанлыкөл районы, Ғәрезсизлик көшеси номерсиз жай
 Tелефон:  0 (361) 332-19-32
 Факс:  0 (361) 332-11-16
 E-mail:
Қабыллаў кунлери: хар куни саат 09:00 — 18:00

Ҳәкимият имараты, пуқаралар қабыллаўханасында

 

Абдикаримов Қуралбай Орынбаевич

Қанлыкөл районы ҳәкиминиң жаслар сиясаты, социаллық раўажландырыў, руўхый ағартыўшылық ислери бойынша орынбасары

 Манзил:  230300, Қанлыкөл районы, Ғәрезсизлик көшеси номерсиз жай
 Телефон:  0 (590) 727-17-87
 Факс:  0 (361) 332-11-16
 E-mail:  k.abdikarimov@exat.uz
 Қабыллаў кунлери: хар куни саат 09:00 — 18:00
Ҳәкимият имараты, пуқаралар қабыллаўханасында

 

 

Жуманова Салтанат Оралбаевна

Қанлыкөл районы ҳәкиминиң орынбасары-ҳаял-қызлар комитети баслығы

 Манзил:  230300, Қанлыкөл районы, Ғәрезсизлик көшеси номерсиз жай
 Телефон:  0 (590) 332-13-27
 Факс:  0 (361) 332-11-16
 E-mail:
 Қабыллаў кунлери: хар куни саат 09:00 — 18:00
Ҳәкимият имараты, пуқаралар қабыллаўханасында

 

 

Қанлыкөл районы ҳәкимиятында жумыс алып барыўшы бөлимлер:

 • Район ҳәкими;
 • Район ҳәкиминиң экономика ҳәм исбилерменлик мәселелери бойынша биринши орынбасары
 • Район ҳәкиминиң санаатты раўажландырыў, капитал қурлыс, коммуникация ҳәм коммунал хожалығы бойынша орынбасары
 • Район ҳәкиминиң жаслар сиясаты, социаллық раўажландырыў, руўхый ағартыўшылық ислери бойынша орынбасары
 • ҳәкиминиң орынбасары ҳаял-қызлар комитети баслығы
 • ҳәким жәрдемшиси
 • Ис журитиўши
 • Ҳәкимлик ҳуқық-мәслахатшиси
 • Канцелярия қәнийгеси;
 • Шөлкемлестириў қадағалаў бөлим баслығы;
 • Шөлкемлестириў қадағалаў бөлиминиң бас қәнийгеси;
 • Капитал курылыс ҳәм абаданластырыў мәселелери бойынша бас қәнийгеси;
 • Коммуникация ҳәм коммунал хожалығы  мәселелери бойынша  жетекши қәнийгеси;
 • Социоллық-экономикалық раўажландырыў мәселери бойынша бас қәнийгеси;
 • Аналық ҳәм балалықты қорғаў мәселелери бойынша бас қәнийгеси;
 • Жәмийетлик шөлкемлер ҳәм диний шөлкемлер менен байланыслар бойынша бас қәнийгеси;
 • Ҳәкимлик қасындағы жас өспиримлер менен  ислеўши комиссиясы жуўапкер хаткери;
 • Бас есапшы;