сайтка кириу

Manzil: 230300, Qoraqalpog’iston Respublikasi
Qonlikul tumani, Ga’rezsizlik kuchasi, raqamsiz joy
Telefon: 0(361) 332-11-16
faks: 0(361) 332-16-11
e-mail: qonlikul@umail.uz

МИЛЛИЙ ҚӘДИРИЯТЛАРЫМЫЗДЫ ҚӘДИРЛЕЙИК

Республика Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық орайы Қанлыкөл районлық бөлимшеси менен бирге ислесиўши мекемелер менен биргеликте 16-май «Миллий қәдириятлар күни» мүнәсибети менен 19-санлы Балалар музыка ҳәм көркем-өнер мектебинде «Миллий қәдириятларымызды қәдирлейик» атамасында сәўбетлесиў кешеси өткерилди.

Сәўбетлесиў кешесинде қарақалпақ халқының әўладтан-әўладқа жетип киятырған миллий үрип-әдет дәстүрлеримиздиң мазмунын ҳәм әҳмийетин жаслар арасында үгит-нәсиятлаў менен ҳәзирги заманагөй дәстүрге киритилген жаңа дәстүрлердиң халқымыз арасында қолланылып киятырғанлығы ҳаққында миллий қәдириятларымыз бенен салыстырмалы түрде нураныйларымыз тәрепинен мысаллар арқалы айтып өтилди.

Сәўбетлесиўде нураныйлар менен оқыўшы жаслар арасында өз-ара пикир алысыўлар болып, жаслар өзлериниң қызықтырған сораўларына жуўаплар алды ҳәмде кеше байрам концерт бағдарламасы менен даўам етти.

Сәўбетлесиў кешесинде аймақтағы нураный ҳажы ана Т.Хожанова, нураныйлар А.Аметов ҳәм Т.Исақуловлар, «Оила» илимий әмелий орайы районлық бөлими баслығы Э.Балтабаева, аймақ пуқаралары менен оқыўшы жаслар қатнасты.