сайтка кириу

Manzil: 230300, Qoraqalpog’iston Respublikasi
Qonlikul tumani, Ga’rezsizlik kuchasi, raqamsiz joy
Telefon: 0(361) 332-11-16
faks: 0(361) 332-16-11
e-mail: qonlikul@umail.uz

Районда және бир жүз бенен жүзлескен нураный ана

Қарақалпақ халқының инсаныйлық пазыйлетлеринде әзелден байрам сәнелери менен белгили күнлерде бир-биринен хабар алыў, ҳал жағдайын билиў, той мерекелеринде жақсы қатнасыў, ең әҳмийетлиси теберик ата-аналардың  жағдайынан хабардар болыў, дуўасын алыў сыяқлы әжайып үрп-әдет дәстүрлери әўладтан әўладқа өтип келмекте.

Райондағы «Бостан» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында жасаўшы нураный ана Дәўлетиярова Амангүл 100 жасқа толыўы менен қутлықлаў мақсетинде, район ҳәкими М.Қосназаров, районлық ҳаял-қызлар комитети баслығы У.Оспанова, «Нураный» қорының районлық бөлими баслығы Қ.Пирназаровлар менен жәмийетшилик ўәкиллери апаның үйинде мийманда болды.

 Амангүл ананың бир әсирлик жасы ҳәмде бәҳәр пасылы менен гөззаллық әййямы болған 8-март «Халықаралық ҳаял-қызлар күни» байрамы менен қутлықлап, саўғаларын тапсырды.

Ҳәзирги күнде ул-қызлары менен ақлық ҳәм шаўлықларының ардағында отырған теберик Амангүл ана халық хожалығы тараўындағы ийгиликли мийнетлериниң арқасында 1995-жылы  «Шуҳрат» медалы менен сыйлықланған.

Бүгинги күнде район аймағында Ана Ўатанымыздың тынышлығы менен халқымыздың аманлығын тилеген жүз бенен жүзлескен еки теберик анаханлар тек ғана перзентлери менен ақлық, шаўлықларының емес, бәлки район халқының әдиўли анасы сыпатында қәстерленеди.